Chi tiết sản phẩm

Màn hình cảm ứng INVT

Đơn giá: Liên hệ

Tóm tắt:

Chức năng bảo mật, password cho phép/cấm Upload, cho phép/cấm xem và chỉnh sửa chương trình.

Màn hình 65.000 màu cho phép upload hình ảnh

Hỗ trợ giao tiếp với các PLC nhiều hãng.

Giao tiếp các cổng USB, RS232, RS485, enthernet

Chi tiết

Chức năng bảo mật, password cho phép/cấm Upload, cho phép/cấm xem và chỉnh sửa chương trình.

Màn hình 65.000 màu cho phép upload hình ảnh

Hỗ trợ giao tiếp với các PLC nhiều hãng.

Giao tiếp các cổng USB, RS232, RS485, enthernet