Sản phẩm

SE-350-48. Nguồn Meanwell 48V-350W-7.3A (4V-5A-7A )

SE-350-24. Nguồn Meanwell 24V-350W-14.6A ( 24V-10A-15A )

SE-350-12. Nguồn Meanwell 12V-350W-29A ( 12V-25A-30A )

SE-200-24. Nguồn Meanwell 200W-24V-8.8A ( 24V-5A-10A )

SE-100-48. Nguồn Meanwell 100W-48V-2.3A ( 48V-2A-4A )

SE-100-24. Nguồn Meanwell 100W-24V-4.5A ( 24V-3A-5A )

RSP-2000-48. Nguồn Meanwell 2000W-48V-42A.( 48V-40A-50A )

RSP-2000-24. Nguồn Meanwell 2000W-24V-80A

RSP-2000-12. Nguồn Meanwell 2000W-12V-100A

RSP-2400-48 nguồn Meanwell 2400W-48V-50A

RSP-2400-24 nguồn Meanwell 2400W-24V-100A

RSP-2400-12 nguồn Meanwell 2400W-12V-166.7A ( 12V-100A-150A )

RSP-3000-48 nguồn Meanwell 3000W-48V-62.5A ( 60A-70A )

RSP-3000-24 nguồn Meanwell 3000W-24V-125A ( 100A-150A )

RSP-3000-12 nguồn Meanwell 3000W-12V-200A

SE-1500-15 nguồn Meanwell 1500W-15V-100A

SE-1500-5 nguồn Meanwell 1500W-5V-300A

SE-1000-5, Nguồn Meanwell 1000W-5V-150A

SE-1000-9 , Nguồn Meanwell 1000W-9V-100A

SE-1000-15 nguồn Meanwell 1000W-15V-66.7A ( 15V-60A-65A )

SE-600-5 nguồn Meanwell 600W-5V-100A ( 5V-90A-100A )

SE-600-15 nguồn Meanwell 600W-15V-40A ( 15V-40A-50A )

SE-600-36 nguồn Meanwell 600W-36V-16.6A ( 36V-10A-15A )

SE-600-27 nguồn Meanwell 600W-27V-22.2A ( 27V-20A-25A )

NES-15-5 nguồn Meanwell 15W-5V-3A

NES-15-12 nguồn Meanwell 15W-12V-1.3A ( 12V-1A-2A )

NES-15-15 nguồn Meanwell 15W-15V-1A

NES-15-48 nguồn Meanwell 15W-48V-0.35A ( 48V-0.1A-1A )

NES-25-5 nguồn 25W-5V-5A

NES-25-24 nguồn Meanwell 25W-24V-1.1A ( 24V-1A-2A )

NES-25-15 nguồn 25W-15V-1.7A ( 15V-1A-2A )

NES-25-12 nguồn 25W-12V-2.1A ( 12V-1A-2A )

PB-1000-24 Series, Nguồn Sạc

Bộ nguồn PSP-600-24

NES-25-48 nguồn 25W-48V-0.57A ( 48V-1A )

NES-35-48 Nguồn Meanwell 35W-48V-0.8A ( 48V-0.5A-1A )

NES-35-15 Nguồn Meanwell 35W-15V-2.4A ( 15V-2A-3A )

NES-35-5 Nguồn Meanwell 35W-5V-7A ( 5V-5A-10A )

NES-75-48 Nguồn 75W-48V-1.6A ( 48V-1A-2A )

NES-75-15 Nguồn 75W-15V-5A ( 12V-5A-6A )

NES-75-12 Nguồn 75W-12V-6.2A ( 12V-5A-8A )

NES-75-5 Nguồn Meanwell 75W-5V-14A ( 5V-10A-15A )

NES-50-48 nguồn Meanwell 50W-48V-1.1A ( 48V-1A-2A )

NES-50-12 nguồn Meanwell 50W-12V-4.2A ( 12V-4A-5A )

NES-50-5 nguồn Meanwell 50W-5V-10A

NES-100-48 Nguồn Meanwell 100W-48V-2.3A ( 48V-2A-5A)

NES-100-15 Nguồn Meanwell 100W-15V-7A ( 7.5V-5A-10A)

NES-100-9 Nguồn Meanwell 100W-9V-11.2A ( 9V-10A-15A )

NES-100-7.5 Nguồn Meanwell 100W-7.5V-13.6A ( 7.5V-5A-10A)

NES-100-5 Nguồn Meanwell 100W-5V-20A

NES-150-48 Nguồn Meanwell 150W-48V-3.3A ( 48V-3A-5A)

NES-150-9 Nguồn Meanwell 150W-9V-16.7A ( 9V-15A-20A)

NES-150-7.5 Nguồn Meanwell 150W-7.5V-20A ( 7.5V-20A-30A)

NES-150-5 Nguồn Meanwell 150W-5V-26A ( 5V-20A-30A)

NES-150-3.3 Nguồn Meanwell 150W-3.3V-30A ( 3.3V-20A-30A)

NES-350-3.3 Nguồn Meanwell 350W-3.3V-60A ( 3.3V-50A-60A )

NES-350-5 Nguồn Meanwell 350W-5V-70A ( 5V-50A-70A )

NES-350-7.5 Nguồn Meanwell 350W-7.5V ( 7.5V-40A-45A )

NES-350-48 Nguồn Meanwell 350W-48V ( 48V-5A-10A )

NES-350-36 Nguồn Meanwell 350W-36V ( 36V-5A-10A )

NES-350-15 Nguồn Meanwell 350W-15V ( 15V-20A-25A )

NES-350-24 Nguồn Meanwell 350W-24V ( 24V-10A-15A )

SE-600-12 nguồn Meanwell 600W-12V-50A

SE-1000-12 nguồn Meanwell 1000W-12V-83.3A ( 12V-80A-85A )

NES-150-15 nguồn Meanwell 150W-15V-10A ( 15V-5A-15A )

NES-15-24 nguồn Meanwell 15W-24V-0.7A ( 24V-0.5A-1A )

NES-35-24 nguồn Meanwell 35W-24V-1.5A ( 24V-1A-2A )

NES-100-24 Nguồn Meanwell 100W-24V-4.5A ( 12V-3A-5A)

NES-150-24. Nguồn 24V-150W-5A-6A

NES-200-24.Nguồn 24V-200W-8A-10A

NES-200-27. Nguồn Meanwell 27V-200W-5A-7A

NES-350-27. Nguồn meanwell 27V-350W-10A-13A

SE-1000-48 nguồn Meanwell 1000W-48V-20.8A ( 48V-20A-25A )

DRT-240-24 nguồn meanwell DRT-240-24

Bộ Nguồn SPD-240P; SPD-277P

EPP-300 Series, Bộ chuyển đổi nguồn AC/DC

Bộ Nguồn LDD-300L; LDD-350L; LDD-500L; LDD-600L; LDD-700L

SE-1500-48 nguồn 1500W-48V-30A-32A

SE-600-24 nguồn Meanwell 600W-24V-25A (24V-20A-25A)

SE-1000-24 nguồn Meanwell 1000W-24V-41.7A ( 24V-40A-45A )

Bộ Nguồn SE-1500-27. Nguồn Meanwell 27V-1500W ( 50A-55A )

SE-1500-12 nguồn 1500W-12V-100A-125A

SE-1500-24 nguồn 1500W-24V-60A-62A

NES-150-12 Nguồn Meanwell 150W-12V-12.5A ( 12V-10A-12A )

NES-100-12 Nguồn Meanwell 100W-12V-8.5A ( 12V-8A-10A)

NES-350-12 Nguồn Meanwell 350W-12V-29A ( 12V-25A-30A )

Bộ nguồn S-350-48. NES-350-48

NES-35-12 Nguồn Meanwell 35W-12V-3A ( 12V-2A-3A )

LPV-35-12 nguồn 12V-2A-3A

APV-12-5 nguồn meanwell APV-12-5

APV-16-5 nguồn meanwell APV-16-5

Đối tác liên kết